Chặng thứ 2 của “Hành trình chung tay bảo vệ môi trường” đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 17/8/2019 tại “Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai”.
Chương trình do Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Honda Việt Nam tổ chức, đã thu hút hơn 1.200 đoàn viên, hội viên, sinh viên tham gia. 

Đây là một hoạt động sôi nổi, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tỉnh Đồng Nai phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó chương trình cũng đã lan tỏa đến người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân không xả rác tại các nơi công cộng và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần. 

Ngày 17 Tháng 8 Năm 2019