Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống bằng hình thức tuyên truyền những hình mẫu sinh viên sống đẹp, gương sinh viên điển hình, tiêu biểu thông qua trang mạng xã hội, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ra mắt chương trình “Sinh viên TP. Hồ Chí Minh – Những câu chuyện đẹp”. Từ ngày 20/6/2015 đến nay, với sự quản lý và điều hành trực tiếp của Nhà Văn hóa Sinh viên, chương trình đã đăng tải hơn 146 câu chuyện, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vượt khó học tốt và sáng tạo.

Để chương trình được truyền thông rộng rãi đến sinh viên thành phố, Nhà Văn hóa Sinh viên rất mong nhận được bài viết giới thiệu về những câu chuyện, hành động, hình ảnh đẹp của sinh viên.

  • Thời gian gửi thông tin và bài viết: từ ngày 01 – 31/3/2019.
  • Thông tin gửi về Nhà Văn hóa Sinh viên qua email: phongkhgd@gmail.com
  • Chia sẻ các câu chuyện của chương trình trên mạng xã hội của đơn vị.

Thông qua đó, Nhà Văn hóa Sinh viên sẽ đăng tải trực tiếp trên trang fanpage chính thức của chương trình và chọn ra những câu chuyện tiêu biểu giới thiệu đến các đơn vị báo, đài để đưa tin.